latviski :: english  

Latvijas Universitātes folkloras deju kopa “Dandari” apvieno jauniešus, kurus saista folklora, īpaši tautas dejas.

Kopu 1980.gadā izveidojis Ernests Spīčs, šobrīd atzīts etnohoreologs, kurš pirmais pierādīja, ka etnogrāfiskā deja arī šobrīd ir saistoša skatītājam un aizraujoša dejotājam. Grupas dibinātājs folkloras izpētē un vākšanā iesaistīja arī “Dandaru” dalībniekus, kuru pierakstītais materiāls veido daļu kopas repertuāra.

“Dandaru” repertuārā ir dažādu Latvijas novadu dejas un rotaļas, kā arī to horeogrāfiskās apdares - no ierastām sadzīves tradīcijām un gadskārtu ieražu izrādēm līdz pat mūsdienīgam folkloras teātrim, kā arī latviešu kultūras pr
ezentācijai veidotas programmas.

Deju folkloras kopa “Dandari” apgūst arī dziedāšanu, mutvārdu folkloru un tradīcijas.

Daudzas etnogrāfisko tērpu daļas ir pašu dalībnieku darinātas. “Dandaru” muzikanti panāk savdabīgu skanējumu, izmantojot senos instrumentus un atdarinot tautas muzikantu spēles manieri.

“Dandari” piedalījušies festivālos Latvijā: “Baltica”, “Gaudeamus”, “Sudmaliņas” “PEPT”.
 

Kopas viesizrādes notikušas Gruzijā, Polijā, Lielbritānijā, Ukrainā, Krievijā (arī Sibīrijā), Armēnijā, Vācijā, Norvēģijā, Zviedrijā, ASV, Somijā, Spānijā un Francijā; neskaitāmas reizes kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. “Dandari” ir pārstāvējuši Latvijas kultūru Smitsonu institūta Tautas dzīves festivālā (Vašingtonā, ASV), EXPO 2000 (Hanoverē, Vācijā), kā arī Latvijas vēstniecību rīkotajos pasākumos.

Kopas mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās no 19.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātes zālē Zeļļu ielā 8 (Āgenskalnā).
 

Aicinām pievienoties!
Kopas vadītājs

Ilmārs PUMPURS
tālr. 29138299, 7617643

e-pasts: dandari@inbox.lv
- domubiedru grupa

- Mūzika

 

© LU Deju folkloras kopa "Dandari", 2005., dizains un izstrāde "Radicalx laboaratories"